Nyckeln för att lyckas med alla projekt är planering och förberedelse. Att riva och bygga en bilverkstad är inget undantag. Du sparar mycket tid och pengar på att bland annat hyra en lagom stor container, ordna bygglov i god tid, samt bestämma planlösning och storlek för bilverkstaden.

Recycling,Container,Trash,Dumpsters,Being,With,Garbage,Construction,TrashOm du ska riva och bygga om en bilverkstad är nyckeln att planera projektet noga för att få processen att bli smidig. Ett tips är att hyra container i tidigt stadium och börja samla upp avfall och byggskräp från rivningen. Containrar är lämpliga då BIG Bags inte räcker till och när du arbetar med större projekt som rivning och ombyggnation. BIG BAGs erbjuder containrar i en rad olika storlekar från 5 till 30 kubikmeter. Att både riva och bygga om en bilverkstad kommer att generera stora mängder byggskräp, så en lämplig container kan vara deras ”Lastväxlare 30 m³” som volymmässigt sett är deras största. Lastväxlare 30 m³ är idealisk att använda vid större rivningar och tömningar av förråd. Ett tips när du fyller en container är att ingen last får sticka ut utanför kanterna, så se till att lasta jämnt och tyngst i botten.

Även om tiden och kostnaden kan kännas som en överväldigande process så kommer du se att tipsen här hjälper dig. Processen blir smidig om du följer dessa steg:

  • Inspektera och riv den gamla bilverkstaden.
  • Ordna eventuella bygglov och planera bygget.
  • Börja bygga eller anlita professionella hantverkare.

Läs vidare!

1. Inspektera och riv den gamla bilverkstaden

Ditt första steg vid rivning av din bilverkstad är att inspektera den och förvara alla saker av värde. Vissa saker kan du kanske återanvända inför bygget av den nya bilverkstaden. Kom ihåg att en rivning kräver rivningstillstånd och detta kan du antingen ordna själv eller genom professionella hantverkare. Du behöver även en anlita en behörig person för att koppla ur el, gas och vatten.

2. Ordna bygglov och planera bygget

House,In,Construction,-,Project,With,Brick,And,BlueprintInnan du köper byggmaterial och anlitar professionella hantverkare behöver du vara säker på att du har nödvändiga tillstånd. Du behöver ha någon form av bygglov när du bygger på din tomt. Vanligtvis behövs viss information om det planerade bygget som var du ska bygga, strukturens storlek och vilka material som kommer att användas.

Förutom att planera på grund av bygglovet behöver du också planera för din egen skull. I likhet med att baka en tårta utan recept kommer resultatet bli en katastrof om du saknar ett ”recept” för bygget. Planering och förberedelse är nyckeln till en smidig byggprocess med fantastiskt resultat. Utan rätt förberedelser kommer du att slösa mycket mer pengar än om du hade avsatt lite tid för denna del.

Det sista du vill ska hända är att du har hyrt en för liten container och måste hyra en till mitt under rivningsprocessen. Eller ännu värre, att den planerade storleken blir fel och att du måste riva en gång till. Som du märker kommer noggrann planering förhindra mycket stress och att kostnaden skjuter i höjden.

3. Börja bygga eller anlita professionella hantverkare

Om du har viss byggnadserfarenhet kan du bygga en del av bilverkstaden själv. I annat fall är det bäst att överlåta arbetet åt professionella hantverkare för att spara tid och pengar på projektet.