Fokuset på miljön växer och därför inför Sverige zoner där vissa fordon inte får köras. Beroende på vad du har för däck, bränsletyp eller årsmodell kan olika förutsättningar gälla. Redan år 2020 kommer dessa nya direktiv implementeras.

En miljözon är en zon där vissa fordon inte är tillåtna att framföras. Anledningen till att dessa zoner kommer att införas är för att luften i dessa områden ska förbättras. Dessa miljözoner är indelade i tre olika klasser: klass 1, klass 2 och klass 3. 

Vad innebär miljözonsklasserna?

Klass 1 har funnits länge och denna har kommuner runt om i landet kunna implementera för att hålla tunga fordon såsom lastbilar och bussar borta från vissa områden där luftkvaliteten påverkas för mycket av dessa. Klass 2 och 3 kommer att införas från och med år 2020 vilket innebär att kommuner kommer kunna förbjuda även andra typer av fordon utöver tunga fordon. För att ett visst fordon ska få köras genom samtliga zoner behöver detta uppfylla vissa miljödirektiv satta av EU. Detta innebär att om personbil, lätta lastbilar, elbilar och gasbilar ska få köras genom en klass 1 eller klass 2 miljözon ska dessa fordon uppfylla vissa förutbestämda krav för att vara tillåtna. Självklart kan vissa undantag ges om bilen måste framföras i exempelvis arbetet eller färdtjänst. 

Hur ser framtiden ut?

Luftkvaliteten i Sverige måste förbättras och den enda lösningen som bevisats påverka luftens kvalitet positivt är miljözoner. Därför kommer miljözoner att införas i delar av landet där behovet av renare inandningsluft är som störst. Bland annat ska det införas zoner i Göteborg där dessa krav måste uppfyllas då luftkvalitén idag är alldeles för dålig. Ytterligare anledning till varför miljözoner är nödvändiga har att göra med hur det idag finns så pass många bilar i trafiken som inte uppfyller de nya miljödirektiv som EU satt upp, och detta behöver vi ändra på. 

Framtiden ser ljus ut. Prognosen säger att vid år 2035 kommer så pass många bilar vara nya och tillverkade för att ha så lite miljöpåverkan som möjligt vilket därmed gör att direktiven kommer uppfyllas till full. I framtiden kommer miljözonerna därför inte vara lika nödvändiga och kommer troligtvis tas bort så småningom.