Skatter, parkeringsavgifter, försäkringar och bränsle – det är helt enkelt många kostnader som kommer med att ha en egen bil. Bränslepriserna höjs vanligtvis kontinuerligt med några ören, men nu får vi räkna med en chockartad höjning.

Priset för bensin höjs varje år sett till inflationen och majoriteten av bränslets kostnad består av moms och skatter. Det sker även höjningar löpande under året sett till utbud och efterfrågan, vilket kort sagt betyder att priset kan variera beroende på hur mycket som kan levereras och hur mycket det efterfrågas. Ett konkret exempel på detta är under semestertider då priset avsiktligt kan höjas med någon krona eftersom många tar bilen till och från sin destination.

Oljepriset bestämmer bensinpriset

Hur det ser ut med tillgången på olja är en faktor som bestämmer det aktuella priset för bränsle. Är det till exempel brist på olja kan detta ha inverkan på hur mycket bensin kostar. Likaså om det är politiska oroligheter i landet där oljan produceras så kan bensinpriserna påverkas. Ett konkret exempel på detta är vad som händer i Saudiarabien där majoriteten av världens olja faktiskt produceras. Här skedde en drönarattack gentemot en oljeanläggning år 2019 vilket både påverkat det politiska läget i landet och gjort att priserna på bensin stigit, en konsekvens som märktes av så tidigt som dagen efter attacken.

En annan faktor som påverkar hur bensinpriserna höjs är det allt ökande miljötänket i världen och Sverige är ett ypperligt exempel på detta. I samband med att Sverige höjer bensinpriserna, minskar också förbrukningen vilket resulterar i en positiv inverkan på miljön då utsläppen från bilarna minskar eftersom att de används mindre. Men det är inte bara i Sverige som man gör på detta sätt utan även i andra delar i världen ses en allt större trend på hur miljösatsningar påverkar såväl bensinpriser som andra miljöbovar.