För dig som driver bilverkstad är bilarna det allra viktigaste. Det var därför du valde att starta bilverkstad från början, eller hur? Men om du har anställda kommer du snart att upptäcka att personaladministration tar allt mer av din tid. Lyckligtvis finns det många knep för att förenkla för dig som företagare så att du kan ägna dig åt det du är bra på istället!

Ett exempel på personaladministration som tar mycket tid för småföretagare med några anställda är löneadministrationen. Det kan vid första anblicken verka enkelt men det är många parametrar som ska stämma för att lönen ska bli korrekt utbetald, bokförd och rapporterad till Skatteverket. Därför är det en god idé att tidigt skaffa ett digitalt lönesystem som håller koll på dina egna och de anställdas löner, förmåner och semesterdagar. Dessutom säkerställer du att dina anställda alltid får sin lön utbetald på rätt datum, något som alltid är viktigt för att verksamheten ska löpa smidigt.

Dra nytta av digitaliseringen

Digitala verktyg är din bästa vän när det kommer till att förenkla personaladministrationen. Inte bara lönehanteringen utan även för andra viktiga delar av arbetet med personalen. Exempelvis finns idag lagkrav på att lönekartläggning ska göras årligen. Medarbetarsamtal är ett annat viktigt verktyg för dig som arbetsgivare där det idag finns bra digitala stöd att använda.

Rekrytera smartare

Ett annat område där digitala verktyg kan vara goda hjälpmedel är vid rekrytering av ny personal. Kanske behöver du expandera och hitta en eller flera duktiga bilmekaniker till din verkstad? Inte det enklaste då det idag råder stor brist på mekaniker. Med digitala annonser eller genom att anlita ett rekryteringsföretag kan du enklare hitta den bemanning du behöver.

Fokusera på det du är bra på

Dra nytta av digitaliseringen genom att förenkla och outsourca sådant som inte är verksamhetens kärnverksamhet. Det är enkelt för dig som äger en liten verkstad att känna att administration och kringuppgifter tar bort fokus på det du egentligen vill ägna dig åt. Här är digitala hjälpmedel ett effektivt sätt att förenkla och effektivisera så att du istället kan fokusera på det som viktigt för dig och företaget.